เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00103447
บาร์โค้ด30020000967507
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2529
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1