เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00103756
บาร์โค้ด30020000967606
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1526 13 พ.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า16 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0