เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00112366
บาร์โค้ด30020000967648
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย.) 2527
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0