เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00120983
บาร์โค้ด30020000967663
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 1-6 (ต.ค.-ส.ค.) 2521-2522
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0