เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00104127
บาร์โค้ด30020000968059
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 101 (ธ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Dec 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0