เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00104125
บาร์โค้ด30020000968067
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1528 (27 พ.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Dec 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0