เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062949
หมายเลขทรัพยากรi00104288
บาร์โค้ด30020000968141
เล่มvol. 36 pt. 3 (Dec.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Dec 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0