เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00104597
บาร์โค้ด30020000968257
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1530 (11 ธ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 Dec 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0