เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00104413
บาร์โค้ด30020000968299
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Dec 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0