เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00104414
บาร์โค้ด30020000968307
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 4 (ต.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Dec 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0