เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00104594
บาร์โค้ด30020000968414
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1531 (18 ธ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 Dec 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0