เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00104950
บาร์โค้ด30020000968562
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1532 (25 ธ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0