เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00105396
บาร์โค้ด30020000968620
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 102 (ม.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0