เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105129
บาร์โค้ด30020000968752
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0