เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00105320
บาร์โค้ด30020000968935
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1535 (15 ม.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า20 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0