เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00105573
บาร์โค้ด30020000969107
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ก.ค.) 2521
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0