เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105584
บาร์โค้ด30020000969149
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 7-11 (พ.ค.-ก.ย.) 2526
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0