เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105620
บาร์โค้ด30020000969172
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2526
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บสำรวจแล้ว หาตัวเล่มไม่พบ
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0