เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105622
บาร์โค้ด30020000969180
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2528
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0