เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00123076
บาร์โค้ด30020000969198
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 1-5 (พ.ย.-มี.ค.) 2526-2527
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1