เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105632
บาร์โค้ด30020000969222
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2532
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0