เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105633
บาร์โค้ด30020000969230
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2531
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0