เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105638
บาร์โค้ด30020000969271
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2535
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0