เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105649
บาร์โค้ด30020000969297
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 7-12 (พ.ค.-ต.ค.) 2533
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1