เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105653
บาร์โค้ด30020000969313
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 10-12 (ส.ค.-ต.ค.) 2534
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1