เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105655
บาร์โค้ด30020000969321
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 7-9 (พ.ค.-ก.ค.) 2534
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0