เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105875
บาร์โค้ด30020000969404
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 2-3 (ธ.ค.-ม.ค.) 2536-37
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า2 Feb 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0