เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105720
บาร์โค้ด30020000969420
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 9-12 (ก.ค.-ต.ค.) 2536
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า28 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม2