เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00105888
บาร์โค้ด30020000969487
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1537 (29 ม.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Feb 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0