เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105936
บาร์โค้ด30020000969552
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Feb 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0