เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00105942
บาร์โค้ด30020000969560
เล่มvol. 46 no. 1-4 (Jan.-Oct.) 2004
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Feb 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0