เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00105944
บาร์โค้ด30020000969586
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2530
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Feb 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0