เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00106009
บาร์โค้ด30020000969610
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1538 (05 ก.พ.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Feb 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0