เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00106106
บาร์โค้ด30020000969735
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1539 (12 ก.พ.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า16 Feb 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0