เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00106179
บาร์โค้ด30020000969917
เล่มvol. 28 no. 1-3 (Jan.-May) 2005
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Feb 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0