เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00106214
บาร์โค้ด30020000970006
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1541 (26 ก.พ.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0