เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00106305
บาร์โค้ด30020000970014
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1540 (19 ก.พ.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0