เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00106358
บาร์โค้ด30020000970121
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 104 (มี.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0