เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00106306
บาร์โค้ด30020000970170
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1542 (05 มี.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0