เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00107688
บาร์โค้ด30020000970246
เล่มvol. 52 no. 1 (Jan.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0