เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00106394
บาร์โค้ด30020000970279
เล่มvol. 33 no. 2 (Feb.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0