เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00106428
บาร์โค้ด30020000970402
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 5 (มี.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0