เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00106569
บาร์โค้ด30020000970493
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1544 (19 มี.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0