เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00106526
บาร์โค้ด30020000970501
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1543 (12 มี.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0