เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00106703
บาร์โค้ด30020000970618
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1546 (02 เม.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Apr 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0