เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00106666
บาร์โค้ด30020000970626
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า31 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0