เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00106942
บาร์โค้ด30020000970956
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1547 (09 เม.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Apr 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0