เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00106936
บาร์โค้ด30020000971046
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Apr 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0