เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00106924
บาร์โค้ด30020000971145
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 105 (เม.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Apr 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0