เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00107054
บาร์โค้ด30020000971889
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1550 (30 เม.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 May 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0